Fundația Comunitară Buzău angajează Manager Programe, job full time, fizic, de la biroul său din municipiul Buzău, strada Victoriei nr. 9.

Denumirea job-ului: Manager programe

Norma de lucru: full time (40 ore/ săptămână), program flexibil

Perioadă: nedeterminată

Disponibilitatea postului: imediată

Locul desfășurării activității: sediul Fundației Comunitare Buzău (str. Victoriei, nr. 9, Buzau).

Descrierea job-ului:

Managerul de programe asigură coordonarea procesului de acordare a finanțărilor în cadrul Fundației Comunitare Buzău, administrând profesionist și transparent donațiile și sponsorizările primite de la comunitate. Managerul programelor de finanțare coordonează fonduri tematice și numite și procesele de finanțare din cadrul programelor dezvoltate și implementate de Fundația Comunitară Buzău. Managerul de programe lucrează împreună cu actori cheie din comunitate în vederea dezvoltării programelor de finanțare.

Responsabilități și sarcini:

 • Implementează programele fundației (de exemplu: Fondul Științescu Buzău, fondurile de burse, fonduri numite) cu toate etapele sale: concept, fundraising, apel de proiecte, organizare jurizare, contractare, monitorizare și raportare proiecte, având sprijinul echipei Fundației Comunitare Buzău.
 • Participă la activitatea de strângere de fonduri din cadrul fundației;
 • Gestionează și cultivă relația cu sponsorii și partenerii împreună cu care dezvoltăm programe de finanțare;
 • Elaborează documentația suport pentru procesele de finanțare: ghid de finanțare, formulare de înscriere, formulare de buget, brief-ul programului, instrumente de raportare și evaluare;
 • Identifică potențialii aplicanți (grupuri de inițiativă și organizații non-profit) și le oferă asistență în vederea elaborării de proiecte și a documentației de raportare;
 • Identifică și cooptează membrii de juriu și coordonează procesul de selecție a proiectelor;
 • Realizează documentația pentru contractarea organizațiilor/ grupurilor de inițiativă finanțate;
 • Monitorizează implementarea proiectelor și transmite status-uri punctuale către finanțatorii și partenerii fondurilor;
 • Întocmește rapoarte de informare periodică și/sau finale (narative și financiare) către finanțatori.
 • Participă la întâlniri în comunitate pe tematici de interes, în concordanță cu direcțiile strategice ale Fundației și ale comunității locale și/sau regionale;
 • Se implică în activitatea de organizare a evenimentelor fundației și oferă echipei sprijin;

Profil personal:

 • Experienţă anterioară în management de proiect
 • Experiență în lucrul cu oamenii, răbdare, empatie și capacitate de a dezvolta relații bazate pe încredere cu partenerii și coordonatorii proiectelor finanțate;
 • Experiență de lucru cu formulare de buget, contracte, baze de date etc.;
 • Capacitate de planificare și cooperare cu diverse tipuri de parteneri și beneficiari;
 • Capacitate de a lucra în echipă, dar și de a derula programe în mod autonom;
 • Experiență de lucru cu MS Office și instrumente Google;
 • Bune abilităţi de comunicare scrisă și verbală (română și engleză);
 • Persoană organizată și orientată spre soluții, rezultate și impact;
 • Experiență în realizarea de prezentări;
 • Experienţa în scrierea de propuneri de finanţare – constituie un avantaj.

Pregătire profesională:

 • Studii superioare finalizate sau în curs de finalizare;
 • Cursuri de perfecționare absolvite: management de proiect, scriere proiecte, etc.

Ofertă:

 • Salariu individualizat;
 • Program flexibil;
 • Participarea la programe de formare în rețeaua națională și internațională de fundații comunitare.

Candidații interesaţi sunt încurajaţi să trimită un CV pe adresa de e-mail contact@fcbz.ro.