12 burse de câte 4000 lei

Fondul de Burse UNIMEC este un program destinat elevilor excepționali, ce oferă resurse financiare pentru a-i ajuta să-și atingă potențialul maxim.

Compania UNIMEC crede în energia elevilor buzoieni și susține investiția în potențialul tinerilor și în construirea unei lumi mai bune prin educație și inovație. Fondul de Burse UNIMEC gestionat de Fundația Comunitară Buzău reflectă angajamentul acesteia de a contribui la creșterea generațiilor viitoare de lideri și profesioniști. 

 Scopul programului este să recunoaștem și să recompensăm excelența academică, implicarea comunitară și spiritul de lider în rândul tinerilor. Prin acest fond de burse, dorim să construim poduri către educație de calitate și să facilităm accesul la experiențe care să-i pregătească pe bursieri pentru provocările și oportunitățile societății contemporane.

Despre Fondul de Burse UNIMEC

Misiunea programului Fondul de Burse UNIMEC, dezvoltat de Fundația Comunitară Buzău in parteneriat cu UNIMEC, este de a sprijini și încuraja educația, dezvoltarea personală și emoțională a beneficiarilor săi, contribuind astfel la creșterea și dezvoltarea comunității locale.

Cum poți obține o bursă

Criterii de eligibilitate

Sunt eligibili tinerii care:

 • sunt înscriși în clasele XI – XII (liceu și profesională) și studiază la una dintre următoarele unități de învățământ din municipiul Buzău:
  • Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu Buzau, clasele de Sudori (profesionala) si Tehnician Proiectant CAD (liceu);
  • Liceul Tehnic Buzau, clasele de Electronica automatizări (liceu) si Mecanic auto (Profesională)
  • Liceul Tehnologic Grigore Moisil Buzău, clasele de Electrică (profesională si liceu) și Electronică (liceu).
 • au media generală pentru anul școlar 2022/2023 minim 8
 • au media 10 la purtare pentru ultimii 2 ani
 • sunt implicați în activități extrașcolare (concursuri, proiecte naționale sau internaționale, voluntariat, etc.)

*bursele se atribuie prin selecţie directă de către compania Unimec;

**nu constituie criterii de acordare a burselor: sexul sau religia candidatului.

Misiunea Fondului de Burse UNIMEC este să ofere oportunități semnificative și resurse valoroase tinerilor talentați, pentru a le permite să-și dezvolte abilitățile personale și profesionale. Ne propunem să facilităm accesul la învățare și dezvoltare, să recunoaștem și să promovăm excelența, implicarea în comunitate, și să contribuim la creșterea unei generații de lideri pregătiți să aducă schimbări pozitive în comunitatea buzoiană.

Sustinem energia si potentialul tinerilor buzoieni!

Perioada de acordare a bursei

Bursa de 4.000 lei este oferită în 4 tranșe:

1000 lei în Octombrie 2023
1000 lei în Decembrie 2023
1000 lei în Februarie 2024
1000 lei în Aprilie 2024

Ce costuri acopera bursa?

Bursa poate fi folosită pentru a acoperi atât costuri cu educația (kituri de robotica, electronică, etc., manuale, culegeri, rechizite, cursuri de perfecționare, cazare, participare la concursuri/ tabere educaționale/ workshop-uri/ obținerea unor certificate de limbă sau a unor competențe), precum cât și alte costuri personale (masă, haine). Nu vom solicita copii după documentele justificative privind cheltuielile, însă bursierul va trebui să facă un scurt raport privind modul de cheltuire a bursei și impactul pe care aceasta l-a avut în dezvoltarea sa personală și profesională.

Cum te înscrii pentru bursa

Tinerii se înscriu în Fondul de Burse UNIMEC prin completarea formularului de aplicare disponibil aici si prin trimiterea dosarului, care conține toate documentele solicitate scanate, către Fundația Comunitare Buzău la adresa de mail burse@fcbz.ro, în etapa de înscriere în program. Dosarul aplicantului trebuie să conțină următoarele acte:

 1. Formularul de aplicare
 2. Scrisoarea de motivație a aplicantului, scrisă de mână, de maximum 1500 cuvinte, prin care se explică motivația și nevoia de sprijin (de ce își dorește această bursă, cum l-ar ajuta, în ce ar investi, cum se diferențiază față de alți candidați și ce așteptări are de la program). De asemenea, se dorește o scurtă descriere din partea aplicantului în care acesta se va prezenta și va vorbi despre pasiunile sale, despre planurile de implicare din acest an si planurile de viitor (scrisorile scrise de alte persoane decât aplicanții nu vor fi luate în considerare).
 3. O scrisoare de recomandare din partea unui profesor îndrumător/diriginte/director; de ce îl recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului. Scrisoarea trebuie să conțină și datele de contact ale autorului (numărul de telefon și adresa de email);
 4. Copie foaia matricolă cu toate mediile pe anii școlari anteriori eliberată de instituția de învățământ.
 5. Adeverință care să ateste că aplicantul încă este integrat în ciclul de învățământ;
 6. Documente și diplome care să ateste participarea la activități școlare și extrașcolare în care aplicantul a fost implicat (voluntariat, cursuri suplimentare, activități artistice precum fotografie, teatru etc.) din ultimii doi ani școlari, așezate în dosar în ordine cronologică inversă. În plus, tinerii vor completa dosarul cu exemple din munca lor, adăugând copii xerox ale lucrărilor realizate de ei sau fotografii pentru acele lucrări care nu pot fi fotocopiate (roboti, instalații electrice, etc.);
 7. Copie după cartea de identitate a aplicantului si a unui părinte, in cazul in care aplicantul este minor.

O selecție preliminară care vizează criteriile de eligibilitate se face de către echipa Fundației Comunitare Buzău. Ulterior, dosarul complet, care include toate aspectele solicitate (rezultate școlare și extrascolare, scrisoare de motivație, etc.) pe care Fondul de Burse le urmărește, va fi analizat de donatorul Fondului de Burse UNIMEC, ediția I și un reprezentant al Fundației Comunitare Buzău.

Dacă donatorul consideră că dosarul aplicantului nu este suficient în conturarea unui profil al bursierului, la solicitarea acestuia există posibilitatea realizării unei întâlniri între echipa Fundației Comunitare Buzău, aplicant și donator. Dacă portretul tânărului se pliază pe aspectele pe care Fondul de Burse UNIMEC le urmărește, acesta este acceptat ca bursier.

Conditii de menținere în program si de acordare a burselor

 • Media generala rămâne neschimbata, minim 8.
 • Maximum 10 absențe nemotivate pe an școlar (pe baza unei adeverințe lunare de la diriginte) și nota 10 la purtare;
 • Elevul nu are corigență/ corigențe;
 • Respectarea Contractului de Finanțare agreat și semnat de ambele părți (în cazul în care bursierul este minor, Contractul de Finanțare este agreat de 3 părți: Fundația Comunitară Buzău – ca finanțator, elevul minor – bursierul și unul dintre părinți/tutorele sau reprezentantul legal).

Etapele înscrierii

Înscrierea în programul Fondul de burse UNIMEC, editia I, se realizează în 2 etape:

 1. Completarea formularului online
 2. Depunerea dosarului cu documentele solicitate mai sus

Documentele solicitate mai sus vor fi transmise către Fundația Comunitară Buzău, prin e-mail la adresa burse@fcbz.ro, până la data: 17 septembrie 2022, ora 23:59.

Înscrierea in programul Fondul de burse UNIMEC, editia I se realizează până la data limita:

17 septembrie 2022, ora 23:59.

După transmiterea pe e-mail a documentelor, fiecare aplicant are responsabilitatea de a reveni cu telefon (0757.828.327) la Fundația Comunitară Buzău pentru confirmarea expedierii/primirii documentelor. Persoana de contact este Anca Nicolescu.

Transmiterea unor documente false, neactualizate la zi, ori a documentaţiei incomplete privind veniturile, în scopul obținerii bursei atrage după sine pierderea dreptului de a solicita pe viitor alte burse sau a unui alt tip de suport din partea Fundației Comunitare Buzău.

Calendarul programului Fondul de burse UNIMEC, editia I

 • 5 septembrie 2023 – Lansarea Fondului de Burse UNIMEC
 • 5 – 17 septembrie 2023 – Înscrierea online a aplicanților (transmiterea documentelor prin email și completarea formularului de înscriere)
 • 17 septembrie 2023, ora 23:59 – Termenul limită de depunere a aplicațiilor (online, prin e-mail)
 • 18 – 25 septembrie 2023 – Interviuri online cu aplicanții (unde este cazul) și selecția bursierilor
 • 27 septembrie 2023 – Anunțarea listei bursierilor
 • 29 septembrie 2023 – Eveniment de lansare a Fondului de burse UNIMEC, în cadrul Galei Științescu
 • 2 – 6 octombrie 2023 – Semnarea contractelor de bursă
 • octombrie 2023 – iulie 2024 – Implementare şi monitorizare program

Pentru mai multe informații despre înscrierea pentru o bursă în cadrul Fondului de burse UNIMEC, vă rugăm să o contactați pe:   

Anca Nicolescu, Director executiv la Fundația Comunitară Buzău,  

la telefon: 0757.828.327

pe e-mail: burse@fcbz.ro