Priorități pentru Județul Buzău: Rezultatele consultării publice lansate de Fundația Comunitară Buzău

Priorități pentru Județul Buzău: Rezultatele consultării publice lansate de Fundația Comunitară Buzău

Unde vor cetățenii să fie investiți banii administrațiilor locale

TOP priorități văzute de cetățeni: Studiu de caz Județul Buzău (consultare publică)

Fundația Comunitară Buzău prezintă rezultatele studiului de caz derulat în perioada 1 august-1 octombrie 2021, în urma unui sondaj distribuit online în care respondenții din Județul Buzău au fost invitați să evalueze importanța a 9 priorități preselectate ca rezultat al unor consultări publice.

Creșterea calității spațiului verde, colectarea și managementul deșeurilor și amenajarea de noi spații verzi, dezvoltarea de strategii în turism și management de destinație și creșterea implicării cetățenești sunt, pentru cetățenii Județului Buzău, prioritățile de top spre care administrațiile locale ar trebui să direcționeze investițiile, reglementările și politicile publice până în 2024. Acestea sunt prioritățile pe care cei care au participat la consultare le consideră cele mai importante pentru comunitățile lor.

Cei care au răspuns consultării noastre au indicat două priorități majore, complementare, care se referă la protecția mediului.

 • 72% dintre respondenți au prioritizat categoria Creșterea calității spațiului verde și amenajarea de noi spații verzi ca fiind cea mai importantă pentru ei;
 • 70% au indicat Colectarea și managementul deșeurilor ca fiind foarte importantă, aspect care trebuie îmbunătățit prin investiții și acțiuni concrete, imediate, de către primării.

Aceste două priorități sunt urmate de:

 • Dezvoltarea de strategii în turism și management de destinație (59%);
 • Creșterea implicării cetățenești (58%);
 • Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde (58%).

Satisfacția cetățenilor

Gradul de satisfacție privind modul în care Primăriile Județului Buzău tratează cele 9 priorități este foarte scăzut. Media satisfacției este de 2.6 dintr-un total posibil de 5, în timp ce unele priorități au o medie sub nota 2. Un procent de 52% dintre respondenți se declară deloc mulțumiți și foarte puțin mulțumiți de modul în care Primăriile tratează Proiectele de bugetare participativă la nivel local, în timp ce doar 20% se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți. În topul priorităților unde respondenții sunt foarte nemulțumiți de activitatea Primăriilor se regăsesc și Creșterea implicării cetățenești (56%) sau Dezvoltarea de strategii în turism și management de destinație (51%).

Concluzii

Datele obținute în urma acestei consultări și comparația importanța priorităților versus satisfacția legată de modul în care administrațiile locale le tratează ne arată câteva direcții de acțiune pe care le apreciem ca fiind foarte utile pentru administrațiile Județului Buzău.

Primăriile trebuie să accelereze investițiile, planurile de acțiune, strategiile și reglementările necesare pe proiecte din sfera priorităților subliniate. Investițiile trebuie fundamentate pe nevoile și cerințele cetățenilor;

Primăriile Județului Buzău trebuie să-și îmbunătățească semnificativ capacitatea de a livra servicii publice de calitate: nivelul scăzut de satisfacție se menține pentru toate cele 9 priorități;

Actualele administrații trebuie să își extindă consultările publice cu cetățenii și grupurile civice din județ, să-i includă pe aceștia în procesele de decizie la nivel local;

Primăriile au capacitatea de a derula sondaje reprezentative la nivelul cetățenilor, de a include toate aceste priorități în strategia de dezvoltare și poate utiliza aceste răspunsuri pentru a fundamenta investițiile la nivel local.

Despre această consultare

Consultarea Fundației Comunitare Buzău s-a desfășurat ca proiect pilot în Județul Buzău și a vizat și alte cinci comunități locale, anume București Sector 1, Timișoara, Râmnicu-Vâlcea și Reșița. Rezultatele acestor cercetări vor fi prezentate de partenerii noștri.

Clasamentul celor mai importante direcții de investiții, conform nevoilor imediate ale cetățenilor, a fost realizat în urma unui sondaj distribuit online în care respondenții au fost invitați să evalueze importanța a 9 priorități preselectate și să-și exprime gradul de satisfacție privind modul în care Primăriile Județului Buzău tratează aceste direcții de acțiune. Cele 9 priorități au fost propuse în urma unor focus grupuri desfășurate împreună cu grupurile civice din Județul Buzău.

Au răspuns întrebărilor noastre 415 persoane care locuiesc sau lucrează în Județul Buzău. Rezultatele acestui sondaj nu sunt reprezentative la nivelul populației Județului însă opinia acestui grup de cetățeni este foarte relevantă având în vedere că reprezintă populația activă a comunității și indică un trend privind nevoile urgente de rezolvat la nivel județean. Majoritatea celor care au răspuns sunt persoane cu vârste între 25 – 44 de ani (44%) și 15-24 de ani (33%), din totalul respondenților, 52% au un nivel de educație ridicat, iar 62% dintre respondenți provin din mediul urban.

Cele 9 priorități votate au fost:

 • Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde
 • Colectarea și managementul deșeurilor
 • Creșterea calității spațiului verde și amenajarea de noi spații verzi
 • Program de promovare a sportului
 • Program de suport pentru instituțiile din domeniul cultural
 • Sprijiniți școlile profesionale
 • Dezvoltarea de strategii în turism și management de destinație
 • Creșterea implicării cetățenești
 • Proiecte de bugetare participativă la nivel județean și local

Acest demers a fost parte a proiectului „Activism civic în practică – sprijin pentru cetățenii activi în susținerea unor servicii publice eficiente și transparente la nivel local” derulat de Centrul Român de Politici Europene, în parteneriat cu Fundația Comunitară Buzău, Fundaţia Comunitară Vȃlcea, Fundația Comunitară Banatul Montan și Fundaţia Comunitară Timişoara cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Detalii se vor regăsi în curând și pe www.activismcivic.ro

#activecitizens #EEANorwayGrants