10 BURSE x 5000 RON

Fondul de Educație DUCTIL este un program destinat elevilor excepționali din județul Buzău, ce oferă resurse financiare pentru a-i ajuta să-și atingă potențialul maxim.

Scopul programului este să sprijine acești elevi excepționali, să le faciliteze accesul și învățarea alături de specialiști din cadrul partenerului – DUCTIL – o companie LINCOLN ELECTRIC, să îi familiarizeze cu locurile de muncă din industrie și din compania DUCTIL, să ofere ghidaj și mentorat în carieră.

Lider pe piața românească a sudării și tăierii, Ductil SA Buzău – o companie LINCOLN ELECTRIC are o tradiție de 55 de ani în producerea electrozilor de sudare. Din 2017, Ductil SA face parte din grupul LINCOLN ELECTRIC, liderul mondial în domeniul sudării. LINCOLN ELECTRIC este prezent în 19 țări, având 56 de fabrici și peste 11.000 de angajați.

Fondul de Educație DUCTIL gestionat de Fundația Comunitară Buzău reflectă angajamentul companiei de a contribui la educație, la sustenabilitatea comunității locale și la creșterea generațiilor viitoare de profesioniști. 

Cum poți obține o bursă

Criterii de eligibilitate

Sunt eligibili tinerii care:

 • sunt înscriși în clasele XI – XII (liceu și profesională) și studiază la una dintre următoarele unități de învățământ din municipiul Buzău:
  • Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu Buzau, clasele de Sudori (profesionala) si Tehnician Proiectant CAD (liceu);
  • Liceul Tehnic Buzau, clasele de Electronica automatizări (liceu) si Mecanic auto (Profesională)
  • Liceul Tehnologic Grigore Moisil Buzău, clasele de Electrică (profesională si liceu) și Electronică (liceu).
  • Liceul Alexandru Marghiloman Buzau, clasele de Matematica Informatica
  • Liceul Tehnologic SF. MC. SAVA din Berca, Mecanic auto
 • au media generală pentru anul școlar 2023/2024 minim 8
 • au media 10 la purtare pentru ultimii 2 ani
 • sunt implicați în activități extrașcolare (concursuri, proiecte naționale sau internaționale, voluntariat, etc.)

*bursele se atribuie prin selecţie directă de către Ductil – o companie LINCOLN ELECTRIC, împreună cu Fundația Comunitară Buzău;

**nu constituie criterii de acordare a burselor: sexul sau religia candidatului.

PERIOADA DE ACORDARE A BURSEI

Bursa de 5.000 lei este oferită în 5 tranșe:

1000 lei în Octombrie 2024
1000 lei în Decembrie 2024
1000 lei în Februarie 2025
1000 lei în Aprilie 2025
1000 lei in Iunie 2025

CE COSTURI ACOPERĂ BURSA?

Bursa poate fi folosită pentru a acoperi atât costuri cu educația (kituri de robotica, electronică, etc., manuale, culegeri, rechizite, cursuri de perfecționare, cazare, participare la concursuri/ tabere educaționale/ workshop-uri/ obținerea unor certificate de limbă sau a unor competențe), precum și alte costuri personale (masă, haine). Nu vom solicita copii după documentele justificative privind cheltuielile, însă bursierul va trebui să facă un scurt raport privind modul de cheltuire a bursei și impactul pe care aceasta l-a avut în dezvoltarea sa personală și profesională.

CUM TE ÎNSCRII PENTRU BURSĂ

Tinerii se înscriu în Fondul de Educație DUCTIL prin completarea formularului de aplicare disponibil aici si prin trimiterea dosarului, care conține toate documentele solicitate scanate, către Fundația Comunitare Buzău la adresa de mail burse@fcbz.ro, în etapa de înscriere în program. Dosarul aplicantului trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Scrisoarea de motivație a aplicantului, scrisă de mână, de maximum 1500 cuvinte, prin care se explică motivația și nevoia de sprijin (de ce își dorește această bursă, cum l-ar ajuta, în ce ar investi, cum se diferențiază față de alți candidați și ce așteptări are de la program). De asemenea, se dorește o scurtă descriere din partea aplicantului în care acesta se va prezenta și va vorbi despre pasiunile sale, despre planurile de implicare din acest an si planurile de viitor (scrisorile scrise de alte persoane decât aplicanții nu vor fi luate în considerare).
 2. O scrisoare de recomandare din partea unui profesor îndrumător/diriginte/director; de ce îl recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului. Scrisoarea trebuie să conțină și datele de contact ale autorului (numărul de telefon și adresa de email);
 3. Copie foaia matricolă cu toate mediile pe anii școlari anteriori eliberată de instituția de învățământ.
 4. Adeverință care să ateste că aplicantul încă este integrat în ciclul de învățământ;
 5. Documente și diplome care să ateste participarea la activități școlare și extrașcolare în care aplicantul a fost implicat (voluntariat, cursuri suplimentare, activități artistice precum fotografie, teatru etc.) din ultimii doi ani școlari, așezate în dosar în ordine cronologică inversă. În plus, tinerii vor completa dosarul cu exemple din munca lor, adăugând copii xerox ale lucrărilor realizate de ei sau fotografii pentru acele lucrări care nu pot fi fotocopiate (roboti, instalații electrice, etc.);
 6. Copie după cartea de identitate a aplicantului si a unui părinte, in cazul in care aplicantul este minor.

O selecție preliminară care vizează criteriile de eligibilitate se face de către echipa Fundației Comunitare Buzău. Ulterior, dosarul complet, care include toate aspectele solicitate (rezultate școlare și extrascolare, scrisoare de motivație, etc.) pe care Fondul de Burse le urmărește, va fi analizat de donatorul Fondul de burse Buzau și un reprezentant al Fundației Comunitare Buzău.

Dacă donatorul consideră că dosarul aplicantului nu este suficient în conturarea unui profil al bursierului, la solicitarea acestuia există posibilitatea realizării unei întâlniri între echipa Fundației Comunitare Buzău, aplicant și donator. Dacă portretul tânărului se pliază pe aspectele pe care Fondul de burse Buzau le urmărește, acesta este acceptat ca bursier.

CONDIȚII DE MENȚINERE ÎN PROGRAM ȘI DE ACORDARE A BURSELOR

 • Media generala rămâne neschimbată, minim 8.

 • Maximum 10 absențe nemotivate pe an școlar (pe baza unei adeverințe lunare de la diriginte) și nota 10 la purtare;

 • Elevul nu are corigență/ corigențe;

Respectarea Contractului de Finanțare agreat și semnat de ambele părți (în cazul în care bursierul este minor, Contractul de Finanțare este agreat de 3 părți: Fundația Comunitară Buzău – ca finanțator, elevul minor – bursierul și unul dintre părinți/tutorele sau reprezentantul legal).

Transmiterea unor documente false, neactualizate la zi, ori a documentaţiei incomplete privind veniturile, în scopul obținerii bursei atrage după sine pierderea dreptului de a solicita pe viitor alte burse sau a unui alt tip de suport din partea Fundației Comunitare Buzău.

ETAPELE ÎNSCRIERII

Înscrierea în programul Fondul de Educație DUCTIL, se realizează în 2 etape:

 1. Completarea formularului online
 2. Depunerea dosarului cu documentele solicitate mai sus

Documentele solicitate mai sus vor fi transmise către Fundația Comunitară Buzău, prin e-mail la adresa burse@fcbz.ro, până la data: 22 septembrie 2024, ora 23:59.

Înscrierea in programul Fondul de Educație DUCTIL se realizează până la data limita:

22 septembrie 2024, ora 23:59.

După transmiterea pe e-mail a documentelor, fiecare aplicant are responsabilitatea de a reveni cu telefon (0774.942.170) la Fundația Comunitară Buzău pentru confirmarea expedierii/primirii documentelor. Persoana de contact este Mihaela Gavrilă.

Transmiterea unor documente false, în scopul obținerii bursei atrage după sine pierderea dreptului de a solicita pe viitor alte burse sau a unui alt tip de suport din partea Fundației Comunitare Buzău.

CALENDAR

 • 2 septembrie 2024 – Lansarea Fondului de Educație DUCTIL
 • 2 – 15 septembrie 2024 – Înscrierea online a aplicanților (transmiterea documentelor prin email și completarea formularului de înscriere)
 • 15 septembrie 2024, ora 23:59 – Termenul limită de depunere a aplicațiilor (online, prin e-mail)
 • 16-20 septembrie 2024 – Selecția bursierilor
 • 23 septembrie 2024 – Anunțarea listei bursierilor
 • 27 septembrie 2024 – Eveniment de lansare a Fondului de Educație DUCTIL, în cadrul Galei Științescu Buzău
 • 30 septembrie – 4 octombrie 2024 – Semnarea contractelor de bursă
 • octombrie 2024 – iunie 2025 – Implementare şi monitorizare program

Pentru mai multe informații despre înscrierea pentru o bursă în cadrul Fondului de Educație DUCTIL, vă rugăm să o contactați pe:

Mihaela Gavrilă, Director executiv la Fundația Comunitară Buzău,

la telefon: 0774.942.170

pe e-mail: burse@fcbz.ro