Mai curat, Râmnicu Sărat!

UN PROIECT AL FEDERAȚIEI ORGANIZAȚIILOR RÂMNICENE DE TINERET EDUCAȚIE ȘI SPORT – F.O.R.T.E.S.

Implementarea unui plan integrat de mediu, care să conducă la generarea unei strategii de mediu și a unui plan de măsuri de mediu pentru Râmnicu Sărat.

Mai curat, Râmnicu Sărat!

UN PROIECT AL FEDERAȚIEI ORGANIZAȚIILOR RÂMNICENE DE TINERET EDUCAȚIE ȘI SPORT – F.O.R.T.E.S.

Implementarea unui plan integrat de mediu, care să conducă la generarea unei strategii de mediu și a unui plan de măsuri de mediu pentru Râmnicu Sărat.

Obiective

Obiective

1. Creșterea nivelului de informare a cetățenilor din Municipiul Râmnicu Sărat cu privire la drepturile și îndatoririle acestora în relația cu mediul înconjurător, cu situația mediului la Râmnicu Sărat, cu măsurile ce trebuie abordate, prin activități de informare, conștientizare, responsabilizare, consultare, acțiuni “door to door”, ori la pubelele publice de deșeuri, într-o perioadă de 12 luni.

OPRIM PIERDERILE

2. Creșterea nivelului de implicare a celor peste 60 de structuri (rețea partenerială “Mai curat – Râmnicu Sărat”) în activități efective de protejare a mediului înconjurător, elaborare a unei viziuni strategice pe termen mediu și lung, a unei Strategii parteneriale de mediu, însoțită de un Plan integrat de măsuri pentru protejarea mediului înconjurător, într-o perioadă de 12 luni.

OPRIM PIERDERILE

3. Creșterea nivelului de participare la viața comunității a unui număr de minim 1000 de persoane din comunitatea locală, prin activități efective de ecologizare, conservare a mediului, oferire a unui exemplu de bună practică alături de practici care vor fi susținute pe termen mediu și lung, care vor produce SCHIMBAREA DE MENTALITATE, în Râmnicu Sărat, într-o perioadă de 12 luni.

OPRIM PIERDERILE

Proiectul “Mai curat – Râmnicu Sărat” reprezintă viziunea integratoare pe componenta de mediu a societății civile din Râmnicu Sărat construită în armonie cu nevoile comunității locale (cetățenilor), precum și ale administrației locale, aflată astăzi în incapacitatea de a răspunde activ tuturor problemelor cu care zona de mediu se confruntă astăzi.
Ca urmare, din analiza nevoilor realizată în prezent, a rezultat necesitatea implementării unui PLAN INTEGRAT DE MEDIU, care să conducă la generarea unei STRATEGII DE MEDIU și a unui PLAN DE MĂSURI DE MEDIU, care să fie aplicate într-un proiect pilot de 12 luni la Râmnicu Sărat și care să fie monitorizate și susținute pe termen mediu și lung pentru a veni în întâmpinarea principalelor probleme cu care comunitatea și administrația se confruntă astăzi.

În același timp, la nivelul municipiului faptul că administrația locală a stabilit

ca principal obiectiv pentru perioada 2021-2022 “rezolvarea problemelor de mediu”, pe fondul existenței grupului de inițiativă “Mai curat – Râmnicu Sărat” și a capacității operaționale a Federației FORTES de a aduce la aceeași masă toți factorii cointeresați, reprezintă punctul esențial de pornire într-o viziune strategică, integrată, durabilă, pentru rezolvarea problemelor de mediu.

Activitățile propuse îmbină componenta de informare: ședințe de lucru, seminarii, prezentări, broșuri, flyere, pliante, cu activitățile practice: ecologizări, activități de valorificare a deșeurilor regenerabile prin construirea unor simboluri de mediu, plantarea de arbori și componenta de planificare strategică: realizarea unei Strategii de mediu, a unui Plan de Mediu și constituirea unui Grup Partenerial de Mediu la nivelul Municipiului Râmnciu Sărat. Toate acestea se vor realiza într-o perioadă de 12 luni, pentru a adapta

recrearea unei linii identitare a patrimoniului cultural local, documentat, in privinta ceramicii si care va reprezenta “baza de lucru” a tot ce se va crea la Colti.

Dorim ca acest loc sa devina un obiectiv turistic in sine. Obiectele de arta care se vor crea aici vor fi promovate impreuna cu mostenirea local culturala printr-o serie de expozitii in tara, in mediu online si introduse in circuitul comercial. 

Proiectul “Mai curat – Râmnicu Sărat” reprezintă viziunea integratoare pe componenta de mediu a societății civile din Râmnicu Sărat construită în armonie cu nevoile comunității locale (cetățenilor), precum și ale administrației locale, aflată astăzi în incapacitatea de a răspunde activ tuturor problemelor cu care zona de mediu se confruntă astăzi.
Ca urmare, din analiza nevoilor realizată în prezent, a rezultat necesitatea implementării unui PLAN INTEGRAT DE MEDIU, care să conducă la generarea unei STRATEGII DE MEDIU și a unui PLAN DE MĂSURI DE MEDIU, care să fie aplicate într-un proiect pilot de 12 luni la Râmnicu Sărat și care să fie monitorizate și susținute pe termen mediu și lung pentru a veni în întâmpinarea principalelor probleme cu care comunitatea și administrația se confruntă astăzi.

În același timp, la nivelul municipiului faptul că administrația locală a stabilit ca principal obiectiv pentru perioada 2021-2022 “rezolvarea problemelor de mediu”, pe fondul existenței grupului de inițiativă “Mai curat – Râmnicu Sărat” și a capacității operaționale a Federației FORTES de a aduce la aceeași masă toți factorii cointeresați, reprezintă punctul esențial de pornire într-o viziune strategică, integrată, durabilă, pentru rezolvarea problemelor de mediu.

Activitățile propuse îmbină componenta de informare: ședințe de lucru, seminarii, prezentări, broșuri, flyere, pliante, cu activitățile practice: ecologizări, activități de valorificare a deșeurilor regenerabile prin construirea unor simboluri de mediu, plantarea de arbori și componenta de planificare strategică: realizarea unei Strategii de mediu, a unui Plan de Mediu și constituirea unui Grup Partenerial de Mediu la nivelul Municipiului Râmnciu Sărat. Toate acestea se vor realiza într-o perioadă de 12 luni, pentru a adaptarecrearea unei linii identitare a patrimoniului cultural local, documentat, in privinta ceramicii si care va reprezenta “baza de lucru” a tot ce se va crea la Colti.

Dorim ca acest loc sa devina un obiectiv turistic in sine. Obiectele de arta care se vor crea aici vor fi promovate impreuna cu mostenirea local culturala printr-o serie de expozitii in tara, in mediu online si introduse in circuitul comercial. 

Ce poți dona pentru a susține proiectul Mai curat, Râmnicu Sărat!

Ce poți dona pentru a susține proiectul Mai curat, Râmnicu Sărat!

 • Sprijin financiar

 • Servicii de consultanță

 • Servicii și materiale promovare

 • Voluntariat

Mulțumim pentru susținerea proiectului “Mai curat, Râmnicu Sărat!”

Mulțumim pentru susținerea proiectului “Mai curat, Râmnicu Sărat!”

Donații încasate până la 15.05.2021: 6000 lei

Urmărește înregistrarea evenimentului online și prezentarea proiectului

Urmărește înregistrarea evenimentului online și prezentarea proiectului

Despre Asociația Aluniș Art Center

Despre Asociația Aluniș Art Center

Federatia FORTES, pentru îndeplinirea misiunii și viziunii și-a stabilit ca obiectiv accesarea de fonduri europene, guvernamentale și locale pentru desfășurarea unor activități care să vină în sprijinul comunității locale și care să implice în mod unitar, în funcție de nevoile comunității și oportunitățile de finanțare toate entitățile și componentele comunității locale. 

Ca urmare au fost atrase fonduri prin Programele: POCU 2014 – 2020, Tineret în Acțiune, Erasmus Plus, Corpul European de Solidaritate, organizația axându-se și pe valorificarea unor parteneriate ample. Dintre cele mai importante activități și inițiative, menționăm:

 1. Centrul de Tineret FORTES (2010 – 2021) – unul din primele 11 centre de tineret din România, care a găzduit peste 60 de proiecte de tineret și voluntariat și peste 500 de evenimente și activități de tineret și voluntariat, precum și activități educaționale, culturale, sportive, gestionate de organizații și instituții din Râmnicu Sărat.
 2. Gala Voluntariatului (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) – cel mai mare eveniment de tineret și voluntariat desfășurat în județul Buzău în ultimii 10 ani, la care au participat anual cei mai implicați voluntari, alături de reprezentanții instituțiilor publice, organizațiilor și instituțiilor de învățământ din comunitate, precum și reprezentanți implicați ai societății civile – din rândul cetățenilor.
 3. “Liga Studenților Râmniceni” – Lideri prin solidaritate – proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Corpul European de Solidaritate (2020) – valoare: aprox. 6.000 euro
 4. “Buzăul Structurat – rețeaua județeană de suport pentru accesul tinerilor în poziții de conducere” – proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus Plus – K.A.3 – dialog structurat. (2019 – 2021) – valoare: aprox. 35.000 euro.
 5. “Zilele Tineretului Râmnicean” (2019) – o serie de 21de evenimente locale, care au beneficiat de un număr de 10 parteneri: ONG-uri și instituții din Râmnciu Sărat.
 6. “Cupa Crăciunului la fotbal” (2018 și 2019)
 7. Campania “Râmnicenii dăruiesc” (2018 și 2019)
 8. Campania de mediu “Râmnicu Sărat – un oraș curat” (2018) – care a implicat 12 instituții de învățământ și peste 400 de tineri și cadre didactice din municipiu.
 9. Campania umanitară “Donează pentru Anastasia” (2018) – în urma căreia a fost colectată în comunitate suma de aprox. 12.000 euro.
 10. “Râmniceni pe două roți” (2018)
 11. “Marșul râmnicenilor – 1 decembrie” (2016, 2017, 2018)
 12. Elaborarea Strategiei de Tineret a Municipiului Râmnicu Sărat (Partener – 2017 – 2019)
 13. Curs “Noțiuni de bază în conceperea și scrierea unui proiect” (2017)
 14. “IT-ing my network” – proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus Plus, K.A.1 – Mobilități ale tinerilor (2017 – 2018) – valoare: aprox. 20.000 euro.
 15. Campania de mediu “Primăvara începe cu tine” – care a implicat peste 300 de tineri din instituțiile de învățământ din Râmnicu Sărat (2017)
 16. Elaborarea strategiei de Dezvoltare Locală și înființarea unui Grup de Acțiune Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat” (partener – 2016-2017) – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 
 17. “Săptămâna Naționaă a Voluntariatului” (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) – diferite activități menite să promoveze implicarea civică și voluntariatul la Râmnicu Sărat.
 18. “Cupa Liceelor la fotbal” (2016, 2017)
 19. “De la Râmnicean la voluntar” – acțiune desfășurată în Săptămâna Europeană a Tineretului (2017)
 20. “Culorile României” (2016) – campanie de vopsire a unor obiective din Râmnicu Sărat cu participare a peste 200 de elevi și cadre didactice
 21. “TineRețea la Râmnicu Sărat” (2016 – 2017) – acțiune de promovare a conceptului de lucrători de tineret în relația cu comunitățile locale.
 22. Campania umanitară “Donează pentri Florentina” (2016) – în urma căreia a fost colectată în comunitate suma de aprox. 5.000 euro.
 23. Campania umanitară “Donează pentru Valentin” (2015) –  în urma căreia a fost colectată în comunitate suma de aprox. 15.000 euro.
 24. “De Dragobete – vino, trăiește și iubește românește” (2015)
 25. “History of the Parliament” (2012) – proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea cheie 3.1. – proiect de democrație participativă
 26. “European Union – Republic vs. Monarchy” (2013) – proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea cheie 3.1. – proiect de democrație participativă
 27. “Comunicare prin artă și tradiții” (2012) – proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea cheie 1.2. – inițiative ale tinerilor
 28. Proiectul “Tineri competenți – resursă pentru comunitate” (2011) – finanțat de CLM Râmnicu Sărat
 29. “Youth in a European Democracy”( partener 2011) – proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea cheie 3.1. – proiect de democrație participativă
 30. “Dynamic Snapshots” (2011) – proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea cheie 1.1. – schimb de tineri
 31. Zile cu soare pentru întreprinderi sociale, SMIS 128000 (partener – 2019-2022) – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Vezi și: Facebook

Centrul de Tineret FORTES (2010 – 2021) – unul din primele 11 centre de tineret din România, care a găzduit peste 60 de proiecte de tineret și voluntariat și peste 500 de evenimente și activități de tineret și voluntariat, precum și activități educaționale, culturale, sportive, gestionate de organizații și instituții din Râmnicu Sărat.

Gala Voluntariatului (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) – cel mai mare eveniment de tineret și voluntariat desfășurat în județul Buzău în ultimii 10 ani, la care au participat anual cei mai implicați voluntari, alături de reprezentanții instituțiilor publice, organizațiilor și instituțiilor de învățământ din comunitate, precum și reprezentanți implicați ai societății civile – din rândul cetățenilor.

“Liga Studenților Râmniceni” – Lideri prin solidaritate – proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Corpul European de Solidaritate (2020) – valoare: aprox. 6.000 euro

“Buzăul Structurat – rețeaua județeană de suport pentru accesul tinerilor în poziții de conducere” – proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus Plus – K.A.3 – dialog structurat. (2019 – 2021) – valoare: aprox. 35.000 euro.

“Zilele Tineretului Râmnicean” (2019) – o serie de 21de evenimente locale, care au beneficiat de un număr de 10 parteneri: ONG-uri și instituții din Râmnciu Sărat.

“Cupa Crăciunului la fotbal” (2018 și 2019)

Campania “Râmnicenii dăruiesc” (2018 și 2019)

Campania de mediu “Râmnicu Sărat – un oraș curat” (2018) – care a implicat 12 instituții de învățământ și peste 400 de tineri și cadre didactice din municipiu.

Campania umanitară “Donează pentru Anastasia” (2018) – în urma căreia a fost colectată în comunitate suma de aprox. 12.000 euro.

“Râmniceni pe două roți” (2018)

“Marșul râmnicenilor – 1 decembrie” (2016, 2017, 2018)

Elaborarea Strategiei de Tineret a Municipiului Râmnicu Sărat (Partener – 2017 – 2019)

Curs “Noțiuni de bază în conceperea și scrierea unui proiect” (2017)

“IT-ing my network” – proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus Plus, K.A.1 – Mobilități ale tinerilor (2017 – 2018) – valoare: aprox. 20.000 euro.

Campania de mediu “Primăvara începe cu tine” – care a implicat peste 300 de tineri din instituțiile de învățământ din Râmnicu Sărat (2017)

Elaborarea strategiei de Dezvoltare Locală și înființarea unui Grup de Acțiune Locală la nivelul Municipiului Râmnicu Sărat” (partener – 2016-2017) – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

“Săptămâna Naționaă a Voluntariatului” (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) – diferite activități menite să promoveze implicarea civică și voluntariatul la Râmnicu Sărat.

“Cupa Liceelor la fotbal” (2016, 2017)

“De la Râmnicean la voluntar” – acțiune desfășurată în Săptămâna Europeană a Tineretului (2017)

“Culorile României” (2016) – campanie de vopsire a unor obiective din Râmnicu Sărat cu participare a peste 200 de elevi și cadre didactice

“TineRețea la Râmnicu Sărat” (2016 – 2017) – acțiune de promovare a conceptului de lucrători de tineret în relația cu comunitățile locale.

Campania umanitară “Donează pentri Florentina” (2016) – în urma căreia a fost colectată în comunitate suma de aprox. 5.000 euro.

Campania umanitară “Donează pentru Valentin” (2015) –  în urma căreia a fost colectată în comunitate suma de aprox. 15.000 euro.

“De Dragobete – vino, trăiește și iubește românește” (2015)

“History of the Parliament” (2012) – proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea cheie 3.1. – proiect de democrație participativă

“European Union – Republic vs. Monarchy” (2013) – proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea cheie 3.1. – proiect de democrație participativă

“Comunicare prin artă și tradiții” (2012) – proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea cheie 1.2. – inițiative ale tinerilor

Proiectul “Tineri competenți – resursă pentru comunitate” (2011) – finanțat de CLM Râmnicu Sărat

“Youth in a European Democracy”( partener 2011) – proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea cheie 3.1. – proiect de democrație participativă

“Dynamic Snapshots” (2011) – proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, Acțiunea cheie 1.1. – schimb de tineri

Zile cu soare pentru întreprinderi sociale, SMIS 128000 (partener – 2019-2022) – Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Vezi și: Facebook