Filipteka

About Us

Asociația de părinți și elevi a Liceului Tehnologic „Dimitrie Filipescu”, Buzău

Proiectul Filipteka se adresează copiilor, adolescenților, părinților și bunicilor care locuiesc în Cartierul Poștă și Mihai Viteazu, așezări vechi ale orașului. El urrmărește crearea unei comunități active și implicate în jurul școlii. Filipteka este acel spațiu nonformal din curtea școlii în care fiecare membru al comunității se va regăsi. Fie că este vorba despre parcul dendrologic, labirintul culorilor si formelor pentru ciclul prescolar si primar, zona de parc al emotiilor sau biblioteca vie, toate au scopul de a uni comunitatea prin activitati comune de invățare, experimentare și movare.

Scopul proiectului

Real-life strategy to reach your goals.

Proiectul se adresează copiilor, adolescenților, părinților și bunicilor care locuiesc în Cartierul Poștă și Mihai Viteazu, așezări vechi al orașului, cu oameni aparținând unor generații diferite, dar unite prin legături de sânge, prin legi și cutume transmise din generație în generație, prin cultura creată de-a lungul timpului, din moși-strămoși.

De aceea, dorim să polarizăm în jurul școlii noastre locuitorii celor două cartiere care într-un fel sau altul au trecut prin clasele noastre, asigurându-se astfel liantul între trecut-prezent și viitor. 

Având în vedere toate aceste componente, lectura, mișcarea, educația pentru mediu vor fi organizate într-un cadru ofertant, alcătuit din clădirile și parcul școlii cu scopul întăririi legăturilor interumane și al împărtășirii experiențelor, valorilor și credințelor.

Ne propunem să implicăm în proiect mare parte din populația cartierelor în activități culturale, de voluntariat, de petrecere a timpului liber, de ecologizare, lectura fiind firul poveștii pe care vrem să o urzim împreună și să o transmitem generațiilor viitoare.

Mai exact

  • „Labirintul culorilor și formelor” – spatiu amenajat pentru copiii din ciclul prescolar si primar
  • O zona din parc amenajata nonformal atat pentru activitati de tipul scoala din parc cat si pentru activitati dedicate comunitatii
  • Crearea unui parc dendrologic
  • Crearea unui parc al emotiilor, ce includ povesti ale adultilor si copiilor din comunitate
  • 5 activități în acest spațiu tip creație literară de gestionare a emoțiilor sustinute de specialisti. Dedicate copiilor impreuna cu parintii lor

Rezultate

  • spațiul nonformal amenajat în curtea școlii în care se vor desfășura atelierele si evenimente, fiind un spatiu de recreere si miscare si învățare

  • 10 ateliere si evenimente în care vor fi implicati împreună copiii și adulții

Cum

  • 10.000 lei vor fi investiti in amenajarea parcului deschis comunității și crearea labirintului de culori si forme pentru copiii prescolari si copiii din cicliul primar cât și pentru copiii cu nevoi speciale ( CES)